FreeZURA predavanje: Andrea Matošević "Kulturološki aspekti hrvatskog ratnog stripa 1990ih"

Ratište, imidž ratnika - junaka i neprijatelja, ali i svojevrsna idealizacija povijesti Hrvata, gdje su oni mahom prikazani kao mudriji, dovitljiviji i učeniji od naroda s kojima su dolazili u kontakt, bit će dominantne teme kojima se bavio dio autora hrvatskog stripa ranih 1990ih.

Na te se dijelove priče nadovezuju elementi popularne kulture, politike i povijesnog revizionizma, pa je i te stripove moguće analizirati kao propagandne uratke za "mlađe", a u kojima se može otkriti "refleksija" kolektivnog imaginarija devedesetih godina u Hrvatskoj.


Andrea Matošević na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, pri Fakultetu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije predaje predmete u području etnologije i antropologije. Suosnivač je i istraživač u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja u Puli. Objavio je četiri autorske knjige i više znanstvenih radova.

zastava EU

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

Vrijednost projekta: 507.562,24 kuna / 431.427,90 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr     www.esf.hr