Novinarske radionice u sklopu Fažana Media Festa

Tri jednodnevne radionice  (reportaža, istraživačko novinarstvo, mediji i okoliš) bit će održane 13., 14, i 15. rujna.

Jedinstvenu prijavu na sve tri radionice pošaljite najkasnije do  25. kolovoza na adresu: sasa.lekovic1@gmail.com

Prijava treba sadržavati ime i prezime kandidata/kandidatkinje, kratku profesionalnu biografiju i esej kojim objašnjavate motive prijave.

Izabrat ćemo deset polaznika/polaznica, a svi kandidati o rezultatima će biti obaviješteni najkasnije do 31. kolovoza.

Radionice su besplatne kao i prisustvo ostalim programima Fažana Media Festa.

Polaznici/polaznice snose putne troškove te troškove smještaja s time da orgtanizator može rezervirati smještaj po želji polaznika/polaznice - počevši od 120 kuna dnevno u hostelu Amfora. Organizator osigurava ručak i večeru u fažanskim restoranima.

Više o radionicama i predavačima na http://www.fazanamediafest.com/sve-vijesti/1-prijavite-se-na-novinarske-radionice-fazana-media-festa

zastava EU

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

Vrijednost projekta: 507.562,24 kuna / 431.427,90 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr     www.esf.hr