FreeZURA: predavanje Ive Horvat “Crtež kao narativno sredstvo”

Kroz teoriju i primjere Iva Horvat približit će posjetiteljima osnove vizualnog storytellinga. Predavanje će se održati u sklopu radionice stripa i ilustracije u okviru projekta FreeZURA. Radionicu stripa i ilustracije vodi Petra Gardijan, a predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.

Petak 28. lipnja 2019. 19 sati, Dnevni boravak Rojca, Iva Horvat. “Crtež kao narativno sredstvo”

Iva Horvat je multimedijska dizajnerica i umjetnica. Rođena je u Dubrovniku 1986. godine, a na Akademiji lijepih umjetnosti u Veneciji je 2013.godine magistrirala multimedijski dizajn na odjelu novih umjetničkih tehnologija. Izlagala je na više skupnih i samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi u Puli i trenutno radi kao digitalni dizajner.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Organizacija predavanja sufinancirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta je 507.562,24 kuna, od čega je 431.427,90 kuna sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

zastava EU

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

Vrijednost projekta: 507.562,24 kuna / 431.427,90 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr     www.esf.hr