Boris Bogunović: Ornament u arhitekturi i umjetnosti

FreeZURA: Slobodna zajednica umjetnika u razvoju Vas poziva na otvoreno predavanje Borisa Bogunovića: “Ornament u arhitekturi i umjetnosti“ u sklopu likovne radionice izrade murala.

Predavanje će se održati u Gradskoj radionici (Ulica Ljudevita Posavskog 10, Pula) u utorak, 5. ožujka s početkom u 17 sati, te je otvoreno za sve zainteresirane.

Ornament se nalazi u svim kulturama i vremenskim razdobljima, a tijekom svog razvoja prešao je put od naturalističkih motiva preko shematiziranih do apstraktnih geometrijskih oblika.
U arhitekturi i primjenjenoj umjetnosti ornament, u povijesnom smislu, predstavlja dekoraciju koja se koristi za ukrašavanje dijelova zgrade ili nekog objekta. Nekad je predstavljao simbol bogatstva odnosno društvenog statusa, a nakon gotovo potpunog nestanka tijekom Moderne i povratka ornamenta u Postmoderni, danas se ponovno otkriva izgubljeni jezik ornamenta kao intrinzični način na koji komunicira svoju viziju ili sliku svijeta van pukog izraza utilitarnosti.
U svojoj biti ornament sadrži pitanje odnosa forme i funkcije, a iako digitalni dizajn i nove metode produkcije mogu kompenzirati izgubljene zanatske vještine u stvaranju figurativnih, izazovnih i popularno uobličenih formi, izbor motiva i rasprostranjenost ornamenta kao cjelina često ostaju proizvoljni, slabo shvaćeni i naposljetku nesvrhoviti. Digitalna tehnologija omogućava nove metode u dizajnu i olakšava masovnu produkciju pojedinih uzoraka i ornamenata, a takav novi pristup nalazi se izvan povijesnih argumenata primjene, mimeze, reprezentacije i enormnog utroška rada pri stvaranju ornamenta. Stoga primjena ornamenta nije više "zločin", kako spominje Adolf Loos, već izvanredna prilika za povezivanje suprostavljenih kvaliteta zbog sposobnosti da bude kohezivni i poticajni element u procesu umjetničkog stvaranja.

Boris Bogunović magistrirao je kulturu i turizam na Sveučilištu u Puli. Jedan je od osnivača Gradske radionice gdje je kao programski koordinator radio posljednje tri godine. Sudjelovao je s radovima na znanstvenim konferencijama, a tekstovi su mu objavljivani u raznim publikacijama. Samostalno ili u suradnji autor je više od stotinu djela iz domene zidnog slikarstva, također sudionik više likovnih kolonija i član HDLU-a u Zagrebu od 1998. godine.

zastava EU

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Saveza udruga Rojca.

Vrijednost projekta: 507.562,24 kuna / 431.427,90 kuna sufinancirano je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr     www.esf.hr